Funkcionality a péče

Technické specifikace  

 • Mechanický strojek U 289X s automatickým nátahem a datem
 • 28 800 virací za hodinu
 • Rezerva chodu: cca 42 hodin

 

 • 1 Hodinová ručka
 • 2 Minutová ručka
 • 3 Vteřinová ručka
 • 4 Datumovka
 • 5 pozice korunky
  • I Poloha v klidu a nátahu
  • II Poloha pro rychlou opravu data
  • III Poloha pro nastavení času se zastavením vteřinovky a změnou data o půlnoci

UŽÍVÁNÍ

Nátah

Korunka je v I. pozici, nevytažená. Manuální nátah je nezbytný v případě, že hodinky nejsou nošeny po delší dobu. Pro restartování pouze párkrát otočte korunku ve směru hodinových ruček nebo  několikrát naklonit hodinky ze strany na stranu. Na obnovení 42hodinové rezervy chodu je potřeba přibližně 65 otočení korunkou (dopředu). Pokud jsou hodinky nošeny, automaticky se natáhnou pokaždé, když pohnete zápěstím.

Upozornění

Přesnost může být ovlivněna způsobem užívání. Korunka nemá omezený počet otočení.

Nastavení času

Korunka v poloze III, vytažená

Opatrně vytáhněte korunku do polohy III; vteřinová ručka (3) se zastaví. Otočte korunku dopředu nebo dozadu do požadovaného času a poté ji zatlačte zpět do pozice I.

Jakmile hodinová ručka mine pozici 12 hodin, je viditelné, zda se jedná o půlnoc (datum se změní) nebo poledne (datum se nezmění).

Důležité: Aby nedošlo k poškození mechanismu, korunka pro model s kalibrem 2896 (Big Date) musí být točená pouze ve směru hodinových ručiček (jednosměrně).

Jak synchronizovat hodinky

Synchronizace vteřinové ručky (3) s oficiálním časem řízeným rádiovým signálem

 (rádio / TV / internet) - vytáhněte korunku do polohy III; vteřinová ručka se zastaví. Po signalizaci zatlačte korunku zpět do klidové polohy I.

Rychlá úprava data

Korunka v poloze II (střední pozice)

Vytáhněte korunku do polohy II, otočte ji dozadu, dokud nebude zobrazené požadované datum, a poté ji zatlačte zpět do polohy I. Během tohoto úkonu budou hodinky stále v provozu, takže nebude nutné znovu nastavovat čas. Manuální nastavení data je potřebné po každém měsíci, který má méně než 31 dní.

 

PÉČE A ÚDRŽBA 

Doporučujeme pravidelné čištění hodinek (kromě kožených řemínků) pomocí měkkého hadříku a vlažné mýdlové vody. Po styku se slanou vodou hodinky opláchněte ve sladké vodě a nechte zcela vysušit.

Ujistěte se, že je neponecháváte na místech vystavených velkým změnám teploty či vlhkosti, na přímém slunci nebo poblíž silných magnetických polí.

Doporučujeme nechat si každé hodinky odborně prohlédnout v intervalu 3 až 4 let autorizovaným servisem. Pro bezchybnou údržbu a zachování plné záruky se vždy prosím obracejte na autorizované prodejny či  zástupce.

Bezpečnostní opatření proti vodě

Hodinky jsou voděodolné, ale v případě poškození nelze vyloučit možnost snížení voděodolných vlastností, aniž byste si to uvědomovali. Neporušenost voděodolnosti doporučujeme kontrolovat během plánovaného servisu.

Důležité: V případě jakékoliv poruchy hodinek se svěřte pouze autorizovanému prodejci nebo či servisu (viz záruka).